Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Bij Running-Elst! streven we ernaar dat iedereen zijn of haar verhaal, klacht of een andere melding in vertrouwen kwijt kan. Heb je ongewenst gedrag ervaren of iets meegemaakt waar je over wil praten? Voor verhalen die je bij voorkeur met iemand anders deelt dan het bestuur, kan je terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon, Mechelina Zondervan. Zij biedt een luisterend oor en kan eventueel in overleg met jou op zoek naar een oplossing. Meldingen of klachten worden vertrouwelijkheid behandeld, samen met jou stelt Mechelina een notitie op voor het bestuur, deze kan zo beknopt blijven als je wilt en hierin mag de melder anoniem blijven.

Bij (vermoedens van) seksuele intimidatie heeft het bestuur een meldplicht naar de Instituut Sport Rechtspraak (ISR). De meldplicht is ingesteld zodat het bestuur direct advies kan krijgen over de aanpak van de situatie. Via deze link vind je meer over de meldplicht.

Mechelina is bereikbaar via:

Mechelina Zondervan
Mechelina.zondervan@gmail.com
06- 45238487 ( Bereikbaar tussen 19:00-22:00)  Spreek of chat je liever met iemand van buiten de vereniging?
https://www.fier.nl/chat-sport 
https://centrumveiligesport.nl/contact
Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld – Centrum Seksueel Geweld
Specifieke hulorganisaties: Antidiscriminatie bureau: https://www.discriminatie.nl/#/home
Slachtofferhulp: https://www.slachtofferhulp.nl/contact/
Su├»cide preventie: https://www.113.nl/