Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Running-Elst! kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u zich aanmeld om lid te worden bij onze hardloopgroep.

Running-Elst! kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Geboortdatum
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw Bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekening

WAAROM RUNNING-ELST! GEGEVENS NODIG HEEFT

Running-Elst! verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, om in geval van calamiteit contact op te kunnen nemen en om u te kunnen voorzien van relevantie informatie in verband activiteiten binnen onze vereniging.

HOE LANG RUNNING-ELST! GEGEVENS BEWAARD

Running-Elst! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Running-Elst! verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, danwel om u te kunnen voorzien van relevante informatie.

Overzicht met wie er gegevens worden gedeeld:

– Mailchimp.com tooling die ervoor zorgt dat Running-Elst! u op een juiste manier kan voorzien van nieuwsbrieven en informatie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@running-elst.nl. Running-Elst! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

FOTO’S

Soms worden foto’s en films gemaakt van activiteiten die bij Running-Elst! plaatsvinden of door Running-Elst! worden georganiseerd. Onze leden kunnen via deze weg op zo’n foto of film te zien
zijn. Het beeldmateriaal kan dan gepubliceerd worden via de website, sociale media of andere media. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze leden hier geen hinder van ondervinden.

Foto’s kunnen op uw verzoek verwijderd worden door contact op te nemen met info@running-elst.nl

BEVEILIGING

Running-Elst! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Running-Elst! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@running-elst.nl